Skip to content

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de inhoud van deze website, www.spacebuzz.earth (van de Stichting The Overview Effect Foundation), hierna aangeduid als "De Stichting," kunnen wij niet instaan voor de volledigheid of juistheid van de verstrekte gegevens. Alle informatie wordt "zoals deze is" aangeboden, zonder enige garantie of waarborg, expliciet of impliciet, met betrekking tot hun geschiktheid of bruikbaarheid voor welk doel dan ook waarvoor de gebruiker ze gebruikt. De gebruiker van deze website wordt tevens geadviseerd om onafhankelijke bevestiging te zoeken voor alle hier verkregen informatie. De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met de inhoud of toegankelijkheid van deze website. Bovendien behoudt De Stichting zich het recht voor om op elk moment de informatie op deze website te wijzigen, bij te werken of aan te passen.

Bepaalde verklaringen op deze website, inclusief die met betrekking tot ons project, onze diensten, onze timing en capaciteiten, zijn toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen van De Stichting. Als gevolg van onvoorziene risico's en onzekerheden kunnen de werkelijke resultaten aanzienlijk afwijken van de geprojecteerde resultaten. De Stichting geeft geen garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot het succes van haar projecten of diensten op welke manier dan ook.