Skip to content

Donatie-voorwaarden
en bepalingen

 1. Definities
  1.1 Donatie: elk bezit, inclusief elk geldbedrag, geschonken door een donateur aan de Overview Effect Foundation, middels elektronische autorisatie via de website van de Overview Effect Foundation of op andere wijze.
  1.2 Donateur: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een donatie heeft geschonken, schenkt of zal schenken aan de Overview Effect Foundation.
  1.3 Doel: de Overview Effect Foundation heeft een VR-onderwijsprogramma ontwikkeld.
  1.4 De Overview Effect Foundation: de Overview Effect Foundation, een stichting opgericht volgens de wetten van Nederland, met haar zetel in Amsterdam en haar statutaire vestigingsadres op Heinzestraat 5b, 1071 SK Amsterdam, Nederland.

 2. Toepasselijkheid
  2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke donatie.
  2.2 Door een donatie te doen, stemt de donateur in met deze algemene voorwaarden.
  2.3 De Overview Effect Foundation gebruikt de persoonlijke gegevens van elke donateur om de donatie te verwerken. Het privacy- en cookiebeleid van de Overview Effect Foundation is van toepassing op de verwerking van deze persoonlijke gegevens door de Overview Effect Foundation.

 3. Donaties
  3.1 Door een donatie te doen, stemt een donateur ermee in dat de Overview Effect Foundation en alle (toekomstige) dochterondernemingen en/of gelieerde ondernemingen van de Overview Effect Foundation de donatie naar eigen goeddunken mogen gebruiken, binnen het kader van het doel van de Overview Effect Foundation.
  3.2. Een donatie is onherroepelijk.
  3.3. Herhaalde donaties kunnen op verzoek van de donateur worden geannuleerd door contact op te nemen via onze website.
  3.4. De Overview Effect Foundation zal op verzoek van de donateur een donatiecertificaat verstrekken.

 4. Slotbepalingen
  4.1. De rechtbank van Amsterdam heeft exclusieve bevoegdheid om alle geschillen te beslechten die ontstaan tussen de Overview Effect Foundation en een donateur met betrekking tot een donatie.
  4.2. Nederlands recht is van toepassing op een donatie en deze algemene voorwaarden.

Dank u voor uw steun aan de Overview Effect Foundation en voor het helpen om miljoenen kinderen de ruimte in te sturen om het "overvieweffect" te ervaren. Als u vragen of verzoeken heeft met betrekking tot een donatie, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@spacebuzz.earth. De Overview Effect Foundation zal haar uiterste best doen om vragen of verzoeken naar tevredenheid af te handelen.