Skip to content

Privacy- en cookieverklaring

Dit is de Privacy- en Cookieverklaring (Verklaring) van www.spacebuzz.earth (Website). Deze Verklaring geeft informatie over de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de Website en personen die via de Website doneren (Gebruikers) van de Stichting Space Buzz Foundation, gevestigd aan de Michelangelostraat 47-2, 1077 BS, Amsterdam (Stichting).

De Verklaring kan in de loop der tijd worden gewijzigd. Gebruikers van de Website wordt geadviseerd om regelmatig de Verklaring te controleren op mogelijke wijzigingen. De Verklaring is voor het laatst gewijzigd op 11 oktober 2019.

WANNEER IS DEZE PRIVACYVERKLARING VAN TOEPASSING?

Deze Verklaring is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens van Gebruikers via de Website door de Stichting.

WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE VOOR UW GEGEVENS?

De Stichting is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De Stichting kan uw informatie doorgeven aan of toegang geven tot dergelijke informatie aan haar dochterondernemingen, die allemaal zijn gevestigd op het hierboven genoemde adres, zodat zij uw persoonlijke informatie op dezelfde manier kunnen verwerken als de Stichting uw persoonlijke informatie verwerkt. De Stichting heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in Den Haag op de hoogte gesteld van de verwerking van persoonsgegevens. Deze meldingen geven aan welke gegevens door de Stichting en/of haar dochterondernemingen worden verwerkt en met welk doel, en aan welke personen of entiteiten de gegevens zullen worden verstrekt.

MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Om uw rol als sollicitant of vrijwilliger te beheren

Wat houdt dit doel in?

De Stichting voert uitgebreid onderzoek en ontwikkeling uit op het gebied van onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, economie en meer.

U kunt solliciteren voor een specifieke vacature of ons een open sollicitatie sturen, in welk geval wij uw gegevens zullen verwerken en opslaan om het sollicitatieproces te beheren.

Bovendien is de Stichting altijd op zoek naar vrijwilligers die hun steun willen aanbieden. Als u ervoor kiest om u te registreren, zal de Stichting persoonsgegevens opslaan en verwerken om uw vrijwilligersrol te beheren en voor communicatie met betrekking tot uw vrijwilligerspositie.

Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doel?

Om uw registratie als sollicitant of vrijwilliger te verwerken en contact met u op te nemen over uw rol, verwerkt de Stichting gegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, opleidingsachtergrond, vaardigheden, beschikbaarheid, cv-informatie en correspondentie met betrekking tot uw registratie. Als u uw gegevens wilt bijwerken of zich wilt terugtrekken uit het registratieproces, kunt u contact met ons opnemen via ons e-mailadres info@spacebuzz.earth.

Voor welke periode bewaren we uw persoonsgegevens voor dit doel?

Als u medewerker wordt van de Overview Effect Foundation, verwerken wij uw gegevens in overeenstemming met de toepasselijke Nederlandse wetgeving. Als uw sollicitatie wordt afgewezen, bewaren wij informatie met betrekking tot uw sollicitatie gedurende maximaal twee maanden nadat uw sollicitatieproces is afgerond. Als u vrijwilliger wordt, worden uw gegevens bewaard tot twee jaar na het einde van uw vrijwilligersrol.

Voor het sturen van informatie over vacatures en vrijwilligersposities

Wat houdt dit doel in?

Als u ons een open sollicitatie heeft gestuurd voor een baan of zich heeft geregistreerd als vrijwilliger, willen we uw aanvraag behouden zodat we u op de hoogte kunnen houden van onze nieuwste vacatures. Dit doen we door middel van e-nieuwsbrieven of door u rechtstreeks te benaderen.

Welke persoonsgegevens verwerken we voor dit doel?

Voor dit doel verwerken wij uw naam, adres, e-mailadres, opleidingsachtergrond, vaardigheden, beschikbaarheid, cv-informatie en correspondentie met betrekking tot uw registratie, evenals een overzicht van de e-nieuwsbrieven die we u hebben gestuurd.

Voor welke periode bewaren we uw persoonsgegevens voor dit doel?

We bewaren uw persoonsgegevens zolang u informatie van de Stichting wilt ontvangen. Als u geen informatie meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment afmelden door contact met ons op te nemen via ons e-mailadres info@spacebuzz.earth.

Voor het opvolgen van uw vragen

Wat houdt dit doel in?

Op de Website kunt u algemene vragen aan de Stichting indienen via onze contactpagina en ook via janine@spacebuzz.earth. U kunt media- of communicatievragen over deze Stichting indienen via info@spacebuzz.earth.

Welke persoonsgegevens verwerken we voor dit doel?

Voor dit doel verwerken wij uw naam, uw contactgegevens, uw correspondentie met de Stichting over uw vraag en alle andere persoonsgegevens die u ons verstrekt en die nodig zijn om uw vraag op te volgen.

Voor welke periode bewaren we uw persoonsgegevens voor dit doel?

We bewaren uw gegevens zolang het nodig is om uw vraag volledig op te volgen, met uitzondering van een bestand met uw naam, contactgegevens, de datum waarop u contact met ons heeft opgenomen en het onderwerp van uw vraag.

Voor het verwerken van uw donatie(s)

Wat houdt dit doel in?

Via de Website kunt u een algemeen donatieformulier indienen voor uw donatie(s) aan de Stichting via https://www.spacebuzz.earth

Wij gebruiken de persoonlijke gegevens die u verstrekt om uw donatie(s) te verwerken, opvolging te geven aan uw vragen over uw donaties, u te bedanken voor uw steun en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen als stichting met betrekking tot uw donaties.

Welke persoonsgegevens verwerken we voor dit doel?

Voor dit doel verwerken wij uw naam, e-mailadres, bankgegevens, correspondentie met de Stichting over uw vragen met betrekking tot uw donaties en alle andere persoonsgegevens die u ons verstrekt en die nodig zijn om op uw vragen in te gaan.

Voor welke periode bewaren we uw persoonsgegevens voor dit doel?

Op basis van wettelijke verplichtingen bewaren wij uw gegevens tot zeven jaar nadat u bent gestopt met doneren.

Het sturen van informatie over de Stichting via e-mail

Wat houdt dit doel in?

Wij willen u graag op de hoogte houden van onze nieuwste vacatures, evenementen, ontwikkelingen, nieuwsberichten en andere kansen en ontwikkelingen binnen de Stichting. Dit doen we door middel van e-nieuwsbrieven. Als u op de hoogte wilt blijven van deze onderwerpen, kunt u dit aangeven door u te abonneren via de knop op onze Website.

Welke persoonsgegevens verwerken we voor dit doel?

Voor dit doel verwerken wij uw naam, uw e-mailadres en een overzicht van de e-nieuwsbrieven die we u hebben gestuurd.

Voor welke periode bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang u informatie van de Stichting wilt ontvangen. Als u geen e-mails meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment afmelden door de afmeldoptie in elke e-mail van de Stichting te gebruiken.

WIE HEEFT TOEGANG TOT UW GEGEVENS?

De Stichting maakt gebruik van derden voor de verwerking van bepaalde gegevens, zoals websitehosting. Voor zover deze derden toegang hebben tot persoonsgegevens om dergelijke gegevensverwerking uit te voeren, heeft de Stichting de vereiste organisatorische en contractuele maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor de hierboven genoemde doeleinden. Alleen als de Stichting daartoe wettelijk verplicht is, worden uw persoonsgegevens verstrekt aan toezichthoudende instanties, belastingautoriteiten en opsporingsinstanties.

Let op: alle online donaties worden geïnd en verwerkt door het besloten vennootschap Mollie. (Mollie), een online betaalprovider gevestigd in Amsterdam, Nederland. Mollie verzamelt betalingsgegevens en uw e-mailadres, dat kan worden gebruikt voor communicatie met betrekking tot betalingsgerelateerde zaken. Neem contact op met Mollie (www.buckaroo-payments.com) voor meer informatie over hun privacybeleid.

WELKE COOKIES GEBRUIKT DE STICHTING?

De Website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat we naar uw internetbrowser sturen, zodat we uw browser kunnen herkennen wanneer u terugkeert. Cookies kunnen gegevens verzamelen over het gebruik van de Website, zoals welke pagina's worden bezocht en de duur van een gebruikerssessie. Wanneer u de Website gebruikt, stuurt de cookie gegevens naar de Stichting of naar een van onze externe dienstverleners, zoals Google Analytics.

De Stichting bewaart een cookie niet langer dan nodig is. We gebruiken sessiecookies en permanente cookies:

Een sessiecookie kan het gebruik volgen, zoals de webpagina's die u bezoekt en de opties die u gebruikt. Wanneer u de internetbrowser sluit, wordt de sessie beëindigd en wordt de cookie verwijderd.

Een permanente cookie maakt het mogelijk dat de Website u herkent bij een volgend bezoek.

De Stichting slaat cookies op die essentieel zijn voor het bieden van de functionaliteiten van de Website. Deze cookies stellen ons in staat onze diensten aan te passen en te verbeteren. U kunt de instellingen van uw browser wijzigen om het accepteren van cookies te stoppen of om u te waarschuwen voordat u een cookie accepteert van de websites die u bezoekt. Sommige functies van de Website werken echter mogelijk niet correct als u cookies uitschakelt.

De Stichting plaatst ook cookies die niet strikt noodzakelijk zijn voor het bieden van de functionaliteiten van de Website. Via dergelijke niet-strikte noodzakelijke cookies verzamelen we informatie over uw gebruik van de Website en onthouden we uw voorkeuren. Voorbeelden van verzamelde informatie zijn welke pagina's worden bezocht en de duur van een gebruikerssessie. Met deze cookies proberen we uw gebruikerservaring op onze Website te verbeteren. Ook gebruiken we niet-strikte noodzakelijke cookies voor doeleinden op sociale media, zoals (opnieuw) targeten en het tonen van gepersonaliseerde advertenties aan gebruikers. Door de Website te blijven gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies door de Stichting. Als u niet instemt met het plaatsen van cookies, kunt u deze blokkeren door de instellingen in uw browser aan te passen.

DIENSTEN VAN DERDEN

De Website maakt gebruik van verschillende diensten die worden gehost door derden, zoals Google Analytics en Google Tag Manager. Deze diensten kunnen informatie verzamelen die door uw browser wordt verzonden als onderdeel van een verzoek voor een webpagina, zoals cookies of uw IP-adres. Voor informatie over hoe Google Analytics uw gegevens verzamelt en gebruikt, verwijzen wij u naar hun privacybeleid. Door de Website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van gegevens door deze derde partijen in overeenstemming met hun privacybeleid.

Google analytics

De Website maakt gebruik van cookies van Google Analytics. Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics gebruikt cookies om het gebruik van de Website door Gebruikers te analyseren. Google gebruikt geaggregeerde statistische gegevens om de Stichting inzicht te geven in de manier waarop Gebruikers de Website gebruiken.

Meer informatie over het privacybeleid van Google Analytics vindt u hier: https://www.google.nl/intl/en/policies/

HOE MOETEN LINKS NAAR ANDERE WEBSITES EN SOCIALE MEDIA WORDEN BEHANDELD?

Als u ervoor kiest om onze Website via sociale media zoals LinkedIn, Facebook en/of Twitter te delen, zullen uw persoonlijke gegevens (zoals uw naam en het feit dat u geïnteresseerd bent in de Stichting) ook zichtbaar zijn voor alle bezoekers van uw persoonlijke pagina op LinkedIn, Facebook en/of Twitter.

Bij het gebruik van websites voor sociale media gelden uitsluitend de algemene voorwaarden (inclusief het privacybeleid) van de website voor sociale media. De Stichting is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens of het privacybeleid van dergelijke websites voor sociale media.

MOGEN PERSONEN JONGER DAN 16 JAAR PERSOONSGEGEVENS VERSTREKKEN?

Personen jonger dan 16 jaar mogen alleen persoonlijke gegevens verstrekken aan de Stichting als ze toestemming hebben van een van hun ouders of hun wettelijke voogd die deze Verklaring heeft gelezen.

HOE BEVEILIGEN WIJ GEGEVENS?

Uw persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld, en de Stichting heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om verlies of onrechtmatige verwerking van deze gegevens te voorkomen. Hiervoor gebruikt de Stichting verschillende beveiligingstechnieken, waaronder beveiligde servers, firewalls en versleuteling, evenals fysieke beveiliging van de locaties waar gegevens worden opgeslagen.

AAN WIE MOETEN VRAGEN EN VERZOEKEN OM TOEGANG OF VERWIJDERING WORDEN GERICHT?

U kunt te allen tijde en zonder kosten toegang krijgen tot de gegevens die u aan de Stichting heeft verstrekt, en, indien u dat wenst, kunt u verzoeken deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. Als u een van deze opties wilt gebruiken, kunt u dit schriftelijk melden aan:

Stichting Space Buzz Foundation

T.a.v. beheerder

Michelangelostraat 47-2
1077 BS, Amsterdam
U kunt ons ook een e-mail sturen via ons contactformulier.